Beskriv en av bokens huvudkaraktärer:

Hur är personen?

Vilka val gör hen?

Hur påverkar hen handlingen?

Beskriv din inre bild av personen?

Hur har du fått reda på det du vet om personen? Står det i texten eller drar du egna slutsatser